Β. Ο νέος είναι ωραίος!

Οι δράσεις σε περιοχές όπου οι συγκρούσεις έχουν πρόσφατα ολοκληρωθεί αποτελούν μια αρκετά μεγάλη πρόκληση. Όπως πάντα, η εκπαίδευση και ο ρόλος της στην προώθηση της ισότητας θεωρητικά διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία αποκατάσταση της δημοκρατίας. Πράγματι, η πρόβλεψη μιας ευρείας γκάμας εκπαιδευτικών δυνατοτήτων για τους νέους μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στη διαμόρφωση δημοκρατικών συμπεριφορών στους νέους, σε καμία περίπτωση όμως δεν εγγυάται ότι τα κατάλληλα συμπεριφορικά μοτίβα όντως θα υιοθετηθούν. Συνεπώς, απαιτείται μια πιο στοχευμένη προσέγγιση, η οποία θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη ικανοτήτων επίλυσης διαφορών, αφήγησης της ιστορίας και μνήμης, ως αναπόσπαστο μέρος της κλασικής σχολικής εκπαίδευσης και των εξωσχολικών δραστηριοτήτων. Συμπεριλαμβάνοντας, φυσικά, και τις ανταλλαγές νέων  ως ένα εξαιρετικό εργαλείο προώθησης της ειρήνης και της συμφιλίωσης στις περιοχές αυτές. Ο σκοπός τους είναι η ενίσχυση των γνώσεων, των πρακτικών ικανοτήτων και των συμπεριφορών που θα δώσουν την ώθηση στους νέους να αναπτύξουν κριτική σκέψη και να συμμετάσχουν στην κοινωνία με αυτοπεποίθηση, δεδομένου ότι η εκπαίδευση με γνώμονα την ειρήνη και τη συμφιλίωση, δεν συνάδει επουδενί με τα πολιτισμικά στερεότυπα και τις προκαταλήψεις. Παρά το γεγονός ότι οι τοπικές πολιτισμικές πρακτικές στη διαχείριση των συγκρούσεων και των βίαιων μνημών φαίνεται να κερδίζουν έδαφος, οι παραδόσεις αποτελούν συχνά αυθαίρετες ιστορικές κατασκευές και παρουσιάζουν έλλειψη συνέπειας και συνοχής. Το ζήτημα στην εκπαιδευτική δραστηριότητα είναι πώς οι πολιτισμικές επιρροές μιας ομάδας μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς να προκαλούν εθνοπολιτισμικό ή εθνικιστικό στιγματισμό, όπως συχνά συμβαίνει στα Δυτικά Βαλκάνια.

13%