B. Pričaj mi o omladini!

Rad u postkonfliktnim društvima može biti vrlo izazovan. Kao i uvek, za obrazovanje i njegovu ulogu u promociji jednakosti se često kaže da je ključna u procesu demokratizcije. Pružanje širokog spektra obrazovnih mogućnosti mladima nesumnjivo može pomoći u negovanju demokratskih stavova ali ne garantuje da će biti usvojeni adekvatni obrasci ponašanja. Neophodan je fokusiran pristup, kojim se naglašava potreba da se veštine rešavanja konflikta, pripovedanje i sećanje inkorporiraju u zvanični školski program i vanškolske aktivnosti. Prema tome, podsticanje omladinskih razmena predstavlja odličan alat za promociju mira i pomirenja u postkonfliktnim društvima. Cilj je da se neguje znanje, praktične veštine i stavovi koji osnažuju mlade ljude da primenjuju kritičko razmišljanje i učestvuju samouvereno u društvu, uzimajući u obzir činjenicu da je edukacija o pomirenju nekompatibilna sa kulturnom dominacijom. Iako se prihvata praksa korišćenja lokalnih kulturnih resursa u upravljanju konfliktima i sećanjima na nasilje, kulturne tradicije su arbitrarni istorijski konstrukti i veoma su nekonzistentne. U obrazovnom radu se postvalja pitanje kako kulturni resursi grupe mogu da se iskoriste bez vraćanja na etno-kulturološku ili nacionalističku stigmatizaciju, kao što je to često slučaj na zapadnom Balkanu.

48%