ΜΕΡΟΣ 3

YOUTHPASS – ΠΩΣ ΕΙΠΑΤΕ;

Προσπαθείτε να βρείτε έναν επίσημο τρόπο να επικυρώσετε τη γνώση που απέκτησαν οι συμμετέχοντές σας, τα προσόντα που ανέπτυξαν και τις ικανότητες που βελτίωσαν; Εύχεστε να μπορούσε ταυτόχρονα και η δική σας δουλειά να επικυρωθεί και να αναγνωριστεί η ποιότητα της προσπάθειάς σας; Μην πάτε μακριά! Ψάχνετε για το πιστοποιητικό Youthpass! Δεν σας θυμίζει κάτι; Ε, λοιπόν…

Το Youthpass είναι ένα εργαλείο αναγνώρισης της μη τυπικής και ανεπίσημης εκπαίδευσης σε προγράμματα για νέους, το οποίο ιδρύθηκε από το Erasmus+: Youth in Action and European Solidarity Corps Programmes, και αποσκοπεί στην ενίσχυση της αναγνώρισης των μεθόδων μη τυπικής και ανεπίσημης εκπαίδευσης των νέων, μέσω της καταγραφής της ανάπτυξης των ικανοτήτων, της επιβεβαίωσης συμμετοχής και της περιγραφής του ίδιου του προγράμματος. Προς το παρόν οι φορείς SALTO Training και Cooperation RC είναι επικεφαλής της ανάπτυξης και εφαρμογής του Youthpass, για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τα προνόμια είναι πολλά και ποικίλα:

 • Οι συμμετέχοντες μπορούν να καταγράψουν την εμπειρία τους στο πρόγραμμα και να περιγράψουν τις δεξιότητες και τα προσόντα που απέκτησαν.
 • Ενδυναμώνει την κοινωνική αναγνώριση της εργασίας με νέους.
 • Προωθεί την ενεργό δράση των νέων ανθρώπων.
 • Βοηθά τους νέους ανθρώπους να συνειδητοποιήσουν τις ικανότητές τους και να βελτιώσουν τον τρόπο που τα παρουσιάζουν.
 • Στηρίζει την επαγγελματική αποκατάσταση των νέων ανθρώπων με την καταγραφή των ικανοτήτων τους (προσόντα, γνώσεις και συμπεριφορές) στο πιστοποιητικό.

ΤΩΡΑ ΘΑ ΔΕΙΣ!

Για να σας φύγουν οι αμφιβολίες, δείτε αυτό

Πηγή: SALTO Training and Cooperation Resource Center “YouthPass Impact Study”

Τα πιστοποιητικά Youthpass είναι διαθέσιμα για κάθε είδους πρόγραμμα και δραστηριότητα στο πλαίσιο του Erasmus+: Youth in Action (also of 2007-2013) και European Solidarity Corps programmes. Αρμόδια για την έκδοσή τους είναι η οργάνωση που υπογράφει τη σύμβαση για τη χρηματοδότηση από το Erasmus+.

Το Youthpass διέπεται από ένα πλαίσιο 8 βασικών ικανοτήτων:

 • πολυγλωσσία
 • ατομικές, κοινωνικές και μαθησιακές ικανότητες
 • αγωγή του πολίτη
 • επιχειρηματικότητα
 • πολιτισμική γνώση και έκφραση
 • ψηφιακές ικανότητες
 • μαθηματικά και επιστημονικές, τεχνολογικές και μηχανικές ικανότητες
 • παιδεία

Και να περίπου πώς μοιάζει: https://www.youthpass.eu/downloads/13-62-216/website%20example%20certificate%20Youth%20Exchange.pdf

ΜΑΓΙΚΟ ΚΟΥΤΙ!

Το Youthpass δεν είναι απλώς ένα πιστοποιητικό παρακολούθησης! Πιστοποιεί την εκπαιδευτική διαδικασία. Κατά βάση, σχεδιάστηκε ως ένα βασικό εργαλείο αναγνώρισης των αποτελεσμάτων της μη τυπικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο του επόμενου Erasmus Programme στον τομέα των νέων 2021 – 2027.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Youthpass https://www.youthpass.eu/en/

84%