ДЕЛ 3

YOUTHPASS

Дали се обидувате да пронајдете официјален начин да ги потврдите знаењата што ги стекнале учесниците, вештините што ги стекнале и компетенциите што ги развиле? Дали сакате во исто време да се потврди вашата работа и да се провери квалитетот од сработеното? Не треба да барате далеку ! Вие го барате Youthpass! Дали ви звучи познато? Да провериме…

Youthpass е алатка за препознавање на неформалното и информалното учење во младински проекти основана од Еразмус +: Млади во акција и Европски програми за солидарност, чија цел е да го поттикне признавањето на неформалното учење и работата на младите, преку документирање на развојот на компетенциите, потврдување на учеството и опишување на соодветниот проект. Во моментот, САЛТО Тренинг и Кооперејшан РЦ се задолжени за развој и имплементација на Youthpass, во име на Европската комисија.

Придобивките се широки и општи:

 • Учесниците се во можност да го забележат своето искуство во проектот и да ги опишат стекнатите компетенции и вештини.
 • Го зајакнува социјалното признавање на работата на младите.
 • Промовира активно учество на младите.
 • Им помага на младите да ги реализираат своите компетенции и да ги зголемат своите капацитети за правилно претставување.
 • Го поддржува вработувањето на младите со документирање на вештините (способности, знаења и ставови) што ги стекнале со добивање на сертификат.

IT’S WATCH O’CLOCK!

Still having doubts on the benefits of Youthpass? Take a look!

Source: SALTO Training and Cooperation Resource Center “YouthPass Impact Study”

YouthpassСертификатите се достапни за сите видови на проекти и активности во рамките на Еразмус +: Млади во акција (исто така од 2007-2013) и програмите на Европскиот корпус за солидарност. Одговорна за издавање на сертификатот е организација што го потпишува договорот за грант според  Еразмус + програмата.

Youthpass се заснова на рамка од 8 клучни компетенции:

 • Повеќејазична компетентност
 • Лична, социјална и компетентност за учење
 • Компетенции за државност
 • Компетентност за претприемништво
 • Компетентност за културна свест и изразување
 • Дигитална компетентност
 • Математичка компетентност и компетентност во науката, технологијата и инженерството
 • Компетентност за писменост

Еве како изгледа: https://www.youthpass.eu/downloads/13-62-216/website%20example%20certificate%20Youth%20Exchange.pdf

ТАЈНА КУТИЈА!

Youthpass не е само потврда за присуство! Тоа е сертификат за процес на учење. Всушност, истиот се смета како главна алатка за признавање на резултатите од учењето стекнато при неформалното образование во рамките на следната програма за младите од Еразмус во периодот од 2021 – 2027 година.

Ако сакате да дознаете повеќе, време е да ја посетите официјалната веб-страница на Youthpass https://www.youthpass.eu/en/

99%