A. Komunikimi është çelësi i suksesit!

Kur bëhet fjalë për menaxhimin e projektit, nuk mund ta bëni vetëm! Një nga elementët më të rëndësishme për suksesin e projektit tuaj është K-O-M-U-N-I-K-I-M-I, pasi ky është çelësi për çdo marrëdhënie të mirë dhe të shëndetshme! Puna efektive ekipore  fillon dhe mbaron me ndërveprim, pasi kjo është urë në mes të konfuzionit dhe qartësisë.

Sidoqoftë, komunikimi përfshin gjithashtu të qenit aty për të gjithë, të kuptuarit e çështjeve të paparashikuara,  duke i mbajtur në mënyrë aktive të informuar dhe të përfshirë, të qenit në kontakt dhe i vetëdijshëm për sfidat reale të projektit. Të qenit i pranishëm , i dukshëm dhe i angazhuar me të gjithë si në kohërat e mira ashtu edhe në ato sfiduese! Kjo lidhet me të folurit të dëgjuarit dhe të kuptuarit e mesazhit të plotë! Bëhet fjalë për gjuhën që përdorni, tonin e duhur për të përcjellë mesazhin, gjuhën tuaj të trupit . Me fjalë të tjera, ju duhet të dini se si të flisni me njerëzit tuaj!

 KOHA PËR TË SHIKUAR!

Komunikimi i keq është si:

Burimi: Rainier Dicang Dumawa Jr “Funny Moments (pass the message)”

Për të shmangur gjithë këtë … rrëmujë, ju duhet të: aplikoni aftësi të forta komunikimi dhe përdorni mjetet e duhura për të tërhequr të gjithë partnerët në lojë!

 • Të flasësh për aftësitë

Ne mund të vazhdojmë të flasim me ditë! Ne mund të shkruajmë libra të tërë për këtë temë! Ne vendosëm t’ju lejojmë vetëm të hidhni një sy në bazat, alfa dhe omega-të e aftësive të suksesshme të komunikimit:

 1. Dëgjoni: Dëgjoni. Dëgjoni. Dhe larg shkon në përjetësi! Dëgjoni ekipin tuaj, gjërat e mira dhe të këqija, të lehta dhe të vështira. Është mënyra e vetme për të kuptuar thellë çështjet, për të kërkuar daljen dhe për të shmangur rrugët e vdekura!
 2. Zgjidhni efikasitetin mbi shpejtësinë. Zgjidhni rrugën e drejtë mbi qarqet e panevojshme! Bëni hapa të kujdesshëm në vend që të nxitoni, edhe nëse kjo zgjat pak! Bëhuni të durueshëm – kujtoni  fabulën e  Aesop-it  “Breshka dhe Lepuri”
 3. Bëni pyetje. Bëni duart paksa të ndyra dhe bëni pyetje të rëndësishme: a i kupton secili plotësisht qëllimin dhe objektivat e projektit? A janë ata të vetëdijshëm për afatet? A kanë nevojë për ndonjë udhëzim ose ndihmë? Mbani në mend se nganjëherë njerëzit bëhen të ndrojtur dhe kanë frikë të ekspozojnë veten duke ndarë frikën dhe vështirësitë e tyre!
 4. Tregoni shumë respekt! Siç u tha më parë, e gjitha ka të bëjë me marrëdhëniet. Jini të mirë dhe silluni mirë me ekipin tuaj, për të marrë më të mirën e tyre në këmbim!
 5. Mbani të gjithë në lak. Mbani në mend se si organizatë udhëheqëse ju duhet vazhdimisht të vëzhgoni partnerët tuaj dhe të siguroheni që ata janë të vetëdijshëm për detyrat e tyre dhe afatet përkatëse. Ndjekja dhe monitorimi i punës së ekipit tuaj është po aq i rëndësishëm sa të gjitha përgjegjësitë e tjera që ju ndërmerrni!
 • Të flasësh për mjetet      

Komunikimi i brendshëm, përkatësisht komunikimi me partnerët tuaj, mund të ndihmohet nga disa mjete të cilat patjetër do ta bëjnë jetën tuaj shumë më të lehtë dhe do t’ju ndihmojnë të shijoni potencialin e plotë të partnerëve tuaj. Mjetet mund të ndahen në dy kategori kryesore të cilat punojnë në mënyrë perfekte së bashku dhe secila mund t’ju ofrojë rezultate të shkëlqyera të cilat janë të gjitha të nevojshme për suksesin tuaj të komunikimit. 

 • Komunikimi i drejtpërdrejtë : çfarë mund të jetë më efektive se takimi me njerëz, për të diskutuar ballë për ballë,  e të njohin njëri-tjetrin më mirë? Organizoni disa takime përgatitore me të gjithë ekipin (ju dhe partnerët tuaj), ose nëse është e mundur edhe disa të tjera që anëtarët e grupeve tuaja të ndryshme të punës të rregullojnë detajet e tyre të brendshme. Kjo do t’ju ndihmojë në mënyrë të konsiderueshme në:      
 • shpërndarjen e detyrave të mëtejshme dhe monitorimin e aktiviteteve përgatitore;      
 • zgjidhjen e çështjeve të mundshme dhe raportimin e problemeve ose pengesave të tjera;      
 • rregullimin e ndonjë aspekti tjetër të fazës përgatitore.      
 • Komunikimi elektronik : dhe këtu vjen teknologjia për ta bërë komunikimn një copë torte! Interneti ofron një larmi opsionesh dhe mjete të dobishme të menaxhimit të projektit. Pra, mos harroni të:      
 • përcaktoni kanalin tuaj të komunikimit – zgjidhni diçka jo shumë të komplikuar, që të gjithë partnerët të ndihen rehat duke e përdorur.      
 • zgjidhni një platformë për ndarjen e dokumenteve – në këtë mënyrë të gjitha dokumentet përkatëse do të mblidhen në një vend dhe të gjithë partnerët do të kenë qasje të lehtë.      
 • përdorni posta elektronike – ” scripta manent “, kështu që kurseni veten nga keqkuptimet dhe “boshllëqet e kujtesës”! telekonferenca – jo, kjo nuk është vetëm për të moshuarit! 
Burimi: QuoteMaster “Quotes about English Communication (45 quote)”
42%