B. Komunikacija je ključ uspeha!

Kada se radi o projektom menadžmentu, ne možete se u njega upustiti sami! Jedan od najvažnijih elemenata za uspeh vašeg projekta je K-O-M-U-N-I-K-A-C-I-J-A jer je ona ključ svake dobre i zdrave veze! Efektivni timski rad počinje interakcijom jer je to most između kofuzije i jasnoće.

Međutim, komunikacija podrazumeva i da budete tu za svakoga, da razumete nepredviđene probleme, da redovno obaveštavate i uključite sve članove tima, da budete u kontaktu i svesni stvarnih izazova projekta. Biti prisutan, vidljiv i angažovan za sve i u dobrim i u izazovnim periodima! Stvar je u izgovaranju, slušanju i razumevanju kompletne poruke! Stvar je u jeziku koji koristite, pravom tonuza prenošenje poruke, vašem govoru tela. Drugim rečima, treba da znate kako da razgovarate sa svojim ljudima!

VREME JE ZA GLEDANJE!

Ovako izgleda loša komunikacija:

Izvor: Rainier Dicang Dumawa Jr “Funny Moments (pass the message)”

Da biste izbegli ovakav haos, treba da poštujete dva principa: da primenite dobre komunikacione veštine i da koristite prave alate kako biste sve partnere uključili u igru!

 • O veštinama

Možemo o ovome da pričamo danima! Možemo da napišemo čitave knjige na ovu temu! Odluili smo da samo bacimo oko na osnove tj. na alfu i omegu veština komunikacije:

 1. Slušajte. Slušajte. Slušajte. I radite to uvek! Slušajte svoj tim, i dobre i loše stvari, i lake i teške. To je jedini način da duboko razumete probleme, potražite izlaz i izbegnete ćorsokake!
 2. Birajte efikasnost umesto brzine. Izaberite stazu koja ide pravo, umesto da se nepotrebno vrtite u krug! Koračajte pažljivo, umesto da jurite okolo, čak i ako će to trajati malo duže! Budite strpljivi – setite se Ezopove basne o kornjači i zecu!
 3. Postavljajte pitanja. Isprljajte malo ruke i postavite važna pitanja: da li svi u potpunosti razumeju opšte i specifične ciljeve projekta? Da li su svesni rokova? Da li im je potrebno usmerenje ili pomoć? Budite svesni činjence da se ljudi nekada stide i plaše se da se izlože tako što će podeliti svoje strahove i poteškoće sa drugima!
 4. Pokažite poštovanje! Kao što smo već rekli, sve se zasniva na odnosu. Budite ljubazni i tretirajte svoj tim dobro da biste za uzvrat dobili najbolje od njih!
 5. Neka svi budu angažovani. Imajte u vidu da kao vodeća organizacija morate konstantno da držite na oku svoje partnere i da se pobrinete da oni budu svesni svojih zadataka i rokova. Praćenje i monitoring rada vašeg tima su jednako važni kao i druge odgovornosti koje ste preuzeli!
 • O alatima

Internu komunikaciju tj. komunikaciju sa vašim partnerima možete podržati korišćenjem nekoliko alata koji će vam definitivno mnogo olakšati život i pomoći vam da iskoristite pun potencijal svojih partnera. Oni se mogu podeliti na dve osnovne kategorije koje savršeno funkcionišu zajedno i od kojih vam svaka može pružiti sjajne rezultate potrebne za uspešnu komunikaciju. Bacite pogled!

 • Direktna komunikacija: šta može bti efektnije od sastajanja sa ljudima, razgovora licem u lice, boljeg upoznavanja? Organizujte pripremne sastanke celog tima (vašeg i vaših partnera) ili, ako je moguće, još sastanaka za članove različitih radnih grupa da bi se tokom njih dogovorili neki interni detalji. Ovo će vam značajno pomoći pri:
 • distribuciji zadataka i monitoringu pripremnih aktivnosti;
 • rešavanju potencijalnih problema i izveštavanju o problemima ili drugim preprekama;
 • dogovaranju svih ostalih aspekata pripremne faze.
 • Elektronska komunikacija: ovde nastupa tehnologija koja čini komunikaciju prostom k’o pasulj! Internet nudi mnoge opcije i korisne alate za projektni menadžment. Dakle, ne zaboravite da:
 • definišete kanal komuikacije – izaberite one koji nisu komplikovani i koji su svim partnerima jednostvni za upotrebu.
 • odaberite platformu za razmenu dokumenata – na ovaj način će sva relevantna dokumentacija biti sakupljena na jednom mestu i svi partneri će moći lako da joj pristupe.
 • koristite e-mailove – „scripta manent“ i zato poštedite sebe nesporazuma i „rupa u pamćenju“! Telefonske konferencije – ne, one nisu samo za starce! Ne zaboavite da vodite zapisnik i da ga podelite sa drugima!      
Izvor: QuoteMaster “Quotes about English Communication (45 quote)”
42%