B. Подај ми рака!

Да се ​​занимавате со проект од кој било вид не може да биде работа само на еден човек, меѓутоа исто така не е практично целиот тим да се грижи за секој еден детал. Распределбата на одговорностите меѓу вашата група ги одржува сите мотивирани и активни, ја зголемува продуктивноста и го носи вашиот проект на чекор до успехот! Затоа, ова прашање треба да биде приоритет на вашиот прв состанок на тимот: договорете се за сите активности кои треба да се завршат и потоа поделете ги меѓусебно улогите и задачите. Ако сето тоа е ново за вас, еве неколку упатства што ќе ви помогнат:

  • Дефинирајте координатор на тимот, чија ексклузивна работа ќе биде да ја следи работата на тимот, да се занимава со практични проблеми, да ги потсетува членовите на тимот на договорените рокови и да биде референтна точка на тимот.
  • Определете ги клучните играчи: кои членови на тимот треба да бидат вклучени и до кој степен? Имајте на ум дека различни индивидуи имаат различни вештини. Обидете се да ги споите вистинските карактери и да ги поставите вистинските луѓе на вистинското место!
  • Обезбедете секој да ги има сите потребни информации и услови за да може секој да го заврши својот дел од работата (ова звучи како задача за координаторите на тимот, зарем не?).
  • Дали секој ја разбира својата улога? Оставете простор за понатамошни објаснувања и појаснувања. Запомни! Секој не се чувствува пријатно да ги сподели своите проблеми и затоа треба да креирате чувство на меѓусебна доверба и партнерство за да може таквите потешкотии да се доверат на друга личност.
  • Запишете ги обврските и нивните задачи и чувајте ги овие информации достапни за сите членови на тимот. Ова ќе го зголеми чувството на одговорност во групата и сите ќе ги поттикне да бидат доследни и ефективни

Доколку прецизно ги следите постапките опипани погоре, Ви гарантираме дека ќе уживате во крајниот резултат.

46%