A. RECONCILIACIÓ: ¿fàcil de dir, difícil d’aconseguir?

Estudis realitzats a Europa després de la Segona Guerra Mundial ha demostrat que la desconfiança, l’odi i altres conductes negatives a llarg termini entre aquelles nacions que van tindre conflictes en el passat, només poden terminar si s’involucren a les noves generacions en el procés de reconciliació i de construir contacte sostenibles en el temps, per garantir d’aquesta manera la seguretat, la pau a llarg termini i el desenvolupament continu i inalterat. Els joves estan disposats a aprendre, evolucionar i portar canvis positius a les seves societats si se’ls dona l’oportunitat. Per tant, es molt important permetre’ls viatjar, conèixer altres joves de societats diferents a les seves per intercanviar idees i experiències, així com també adoptar noves habilitats i coneixements entre sí. En aquest context, l’organització d’intercanvis juvenils en les àrees de post conflicte i enquistades ha creat una plataforma que fomenta i contribueix als processos de reconciliació entre nacions i societats, creant una atmosfera de cooperació, comprensió i acceptació i que, per tant, impacte de manera positiva en el desenvolupament social, econòmic i cultural de tota la regió.

9%