A. Pajtimi – lehtë për të thënë, vështirë për t’u arritur?

Studimet e kryera rreth Evropës pas Luftës së Dytë Botërore kanë treguar se mosbesimi afatgjatë, urrejtja dhe marrëdhëniet e tjera negative midis kombeve që kishin konflikte në të kaluarën mund të përfundojnë vetëm nëse gjeneratat e reja përfshihen në procesin e pajtimit dhe ndërtojnë kontakte të qëndrueshme duke siguruar kështu siguri , paqe afatgjate dhe zhvillim të patrazuar. Të rinjtë janë të hapur dhe të gatshëm të mësojnë, evoluojnë dhe sjellin ndryshime pozitive në shoqëritë e tyre nëse u jepet një shans. Prandaj, është shumë e rëndësishme për t’ia mundësuar atyre që  të udhëtojnë, të takojnë kolegët e tyre nga shoqëritë e tjera dhe  të shkëmbejnë ide dhe përvoja me ta dhe gjithashtu për të zhvilluar aftësi dhe njohuri të reja së bashku. Në këtë kontekst, organizimi i shkëmbimeve të të rinjve në zonat  pas konfliktit dhe të konfliktit të ngrirë bën një platformë që inkurajon dhe kontribuon në proceset e pajtimit midis kombeve dhe shoqërive, krijon një atmosferë bashkëpunimi, mirëkuptimi dhe pranimi dhe në këtë mënyrë bën një ndikim pozitiv në zhvillimin social, ekonomik dhe kulturor të të gjithë rajonit.

9%